O-emissie staat voor duurzame oplossingen. Wij werken naar het principe van KISS, Keep it simple stupid. Vanaf 2012 kwam het idee om simpele oplossingen te ontwikkelen om de wereld/leefomgeving te verbeteren voor de volgende generatie. Het idee om alle fossiele brandstoffen die deze planeet biedt tegen beter weten moedwillig uit te putten, zette ons aan het denken. Waarom wordt er zo weinig gebruik gemaakt van natuurlijke energie bronnen. Één ding is zeker, voor onze huidige leefomgeving hebben we energie nodig, en in de nabije toekomst steeds meer. Het idee van de Greenmil was geboren, een kleine windmolen die stroom kan opwekken voor huishoudens en midden en klein bedrijven. Ook zonnepanelen zijn hier een goed voorbeeld van. Maar waarom niet alleen zon maar ook windenergie. De ontwikkeling van de Greenmil gaat door, niet geheel zo snel als in eerste instantie gedacht, maar we komen steeds verder. In de loop der jaren hebben we goed om ons heen gekeken en steeds meer duurzame producten en diensten ontwikkeld. Wij zullen ons steeds verder en breder oriënteren om deze leefomgeving te verduurzamen, niet naar grote bedrijven te kijken, maar juist naar de particulieren en mkb, om voor deze groepen betaalbare alternatieven aan te kunnen bieden. Het hoeft niet altijd een dure oplossing te zijn, maar juist betaalbaar en efficiënt met een zo hoog mogelijk rendement.